οι υπηρεσίες

caees 1
σχεδιασμός
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθορισμός αναγκών, εύρεση και αξιολόγηση χώρων, επιλογή τεχνικών συνεργατών
caees 2
υλοποίηση
διαμόρφωση προγράμματος και διαφημιστικού υλικού, αγορά και δημιουργία ιστοχώρου, διαχειριστική δυναμική πλατφόρμα, επικοινωνία και αποστολή προσκλήσεων
caees 3
προώθηση
ανακοινώσεις/προωθητικό υλικό, αποστολή υπενθυμίσεων και διαχείριση κοινωνικών δικτύων
caees 4
εγγραφές
ηλεκτρονική εγγραφή, παροχή συστήματος ασφαλείας, αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση, διαδικτυακή υποβολή στοιχείων τιμολόγησης
caees 5
χορηγοί

προσέλκυση χορηγών/εκθετών, επικοινωνία με ενδιαφερόμενους, διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου, διαφημιστική προώθηση εμπορικών λογότυπων

caees 6
οικονομικές υπηρεσίες

προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων, λογιστική παρακολούθηση, έκδοση τιμολογίων, είσπραξη και πληρωμή δαπανών

caees 7
υποστήριξη

γραμματειακή υποστήριξη διοργανωτών, οργάνωση και ad hoc λειτουργία τμήματος γραμματείας, υπηρεσίες αξιολόγησης μετά την εκδήλωση

caees 8
κοινωνικές εκδηλώσεις

οργάνωση και σχεδιασμός επισιτιστικών υπηρεσιών και ειδικών εκδηλώσεων (επίσημα δείπνα, υποδοχές)

caees 9
πρακτικά

δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας πρακτικών με δυναμική αναζήτηση και σύνταξη ειδικής έκδοσης με επιλεγμένο υλικό για δημοσίευση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

caees 10
online υπηρεσίες

εξειδικευμένη πλατφόρμα εφαρμογών διαδικτυακών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων υβριδικού ή εξολοκλήρου online-διαδικτυακού τύπου