συνέδρια & εκδηλώσεις

1
κάντε την εκδήλωση σας μια μοναδική εμπειρία. εγγυόμαστε την επιτυχία με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
caees 2
σχεδιασμός
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθορισμός αναγκών, εύρεση και αξιολόγηση χώρων, επιλογή συνεργατών
caees 3
υλοποίηση
διαμόρφωση προγράμματος και διαφημιστικού υλικού, αγορά και δημιουργία ιστοχώρου, διαχειριστική δυναμική πλατφόρμα, επικοινωνία και αλληλογραφία
caees 4
προώθηση
ανακοινώσεις, προωθητικό υλικό, αποστολή υπενθυμίσεων και διαχείριση κοινωνικών δικτύων
caees 5
εγγραφές
ηλεκτρονική εγγραφή, παροχή συστήματος ασφαλείας, αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση, διαδικτυακή υποβολή στοιχείων τιμολόγησης
caees 6
χορηγοί

προσέλκυση χορηγών-εκθετών, επικοινωνία με ενδιαφερόμενους, διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου, διαφημιστική προώθηση εμπορικών λογότυπων

caees 7
οικονομικές υπηρεσίες

προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων, λογιστική παρακολούθηση, έκδοση και είσπραξη τιμολογίων, πληρωμή δαπανών

caees 8
υποστήριξη

γραμματειακή υποστήριξη διοργανωτών, οργάνωση και λειτουργία τμήματος γραμματείας, υπηρεσίες αξιολόγησης μετά την εκδήλωση

caees 9
κοινωνικές εκδηλώσεις

οργάνωση και σχεδιασμός επισιτιστικών υπηρεσιών και ειδικών εκδηλώσεων (επίσημα δείπνα, υποδοχές)

caees 10
πρακτικά εκδήλωσης

δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας πρακτικών με δυναμική αναζήτηση και σύνταξη ειδικής έκδοσης με επιλεγμένο υλικό για δημοσίευση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

caees 11
online υπηρεσίες

εξειδικευμένη πλατφόρμα εφαρμογών διαδικτυακών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων υβριδικού ή εξολοκλήρου online-διαδικτυακού τύπου