η εταιρία

διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς και πολιτισμικούς φορείς, στηρίζοντας την κάθε δραστηριότητα με επαγγελματισμό, αξιοπιστία, καινοτομία και αμεσότητα
caees

Mustafa Saeed, Sounds of Arabia Festival, Abu Dhabi

caees

Womad Music Festival, Abu Dhabi

στρατηγική & εμπειρία
η ομάδα μας στελεχώνεται από συνεργάτες με τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία, παρέχοντας την πλέον επαγγελματική και στρατηγική προσέγγιση
caees

UNCECOMP 2015, Crete

caees

COMPDYN 2015, Crete

δημιουργικότητα & εξειδίκευση
με πείρα και γνώσεις στον τομέα των επιστημών, της τεχνολογίας, των διεθνών σχέσεων, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, είμαστε δημιουργικοί στις προτάσεις μας και εξειδικευμένοι στη διεξαγωγή ποικίλων εκδηλώσεων
caees

EURODYN 2020 Conference, Athens

caees

ECCOMAS Congress 2016, Crete

τεχνογνωσία & ευελιξία
αντιμετωπίζουμε την οποιαδήποτε πρόκληση με ευέλικτες και σύγχρονες λύσεις, χρησιμοποιώντας προηγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και εξατομικευμένες μορφές επικοινωνίας
caees

Womad Music Festival, Abu Dhabi

caees

La Certosa di Pontignano, Siena